Tehnički opis montažne kuće  


 

Firma MontingHome iz Ivanjice proizvodi montažne kuće i objekte po različitim sistemima gradnje i izvodi radove u svim fazama koje su potrebne kupcu. Ispod se nalazi opis radova koje vršimo prilikom izrade Vaše buduće montažne kuće, po etapama. Naravno, moguće je dogovoriti pojedinačno sve faze, kao i odstupanja od naših predloga.

 

Investitor bira nivo izrade: 

OPIS RADOVA  SIVA FAZA  KLJUČ U RUKE
Izrada idejnog i izvođačkog projekta
Montaža spoljnih i unutrašnjih zidova.
Montaža krovnih konstrukcija i pokrivanje kuće
Gipsarski radovi sa završnom obradom unutrašnjih zidova.
Fasadski radovi sa završnom obradom spoljnih zidova sa termoizolacijom.
Završna obrada streha i venaca.
Ugradnja građevinske limarije sa pratećim materijalom.
Ugradnja spoljne stolarije.
Zaštita drvenih površina protiv truleži i insekata.
Prevoz elemenata i materijala na lokaciju kupca.
Iskopavanje i izrada temelja sa armiranom pločom.
Obrada soklenih zidova.
Ugradnja dimnjaka i njegova obrada.
Slaganje samara na krovu i njihovo srafljenje.
Elektro instalacije jake i slabe struje.
Vodovodno – kanalizacione instalacije.
Ugradnja sanitarije i komplet kupatilo.
Ugradnja keramike, laminata i unutrašnje stolarije.
Obrada Podova sa hidro i termo izolacijom.

 

Naravno, nudimo VAM mogućnost kombinovanja svih radova iz tabele…  

Pa onda pravimo ponudu krojenu tačno po Vašim potrebama.   

Građevinski radovi

Nakon obeležavanja objekta na zadatoj lokaciji, vrši se čišenje terena i skidanje humusa, a potom iskop kanala za trakaste temelje. Temeljne trake se fundiraju i betoniraju nabijenim betonom. Sokleni zidovi se rade preko temeljnih traka u dvostranoj oplati i završavaju se armirano-betonskim serklažama. Debljina zidova je 25cm, a visina 33cm od kote trotoara. Između soklenih zidova vrši se nasipanje i nabijanje zemlje u slojevima do potrebne zbijenosti. Preko nabijene zemlje između soklenih zidova postavlja se tampon šljunka d=10cm, koji služi kao podloga podnoj betonskoj ploči. Betonska ploča se radi od nabijenog betona, d=10cm u koju se u donjoj zoni pre betoniranja postavlja armatuma mreža.

Preko podne ploče prizemlja se radi hidroizolacija jednog sloja “kondora” d=4mm, u prvoj fazi pre montaže, i to na način da se radi hidroizolacija u trakama širine 50cm ispod temeljaca, a u drugoj fazi posle montaže objekta i na preostaloj površini poda sa izvođenjem preklopa sa već postavljenim trakama u širini od 10cm i međusobnim varenjem na preklopu, odgrevanjem lepenke.

Nakon montaže izrađuje se dimnjak od prefabrikovanih elemenata koji imaju keramičku cev za odvod gasova ø16 cm oko koje je postavljena izolacija od presovane kamene vune i betonski plašt. Za svaki dimnjak predvideti po jedan element sa otvorom za čišćenje koji se zatvara vratancima od pocinkovanog čeličnog lima i jedan element sa priključkom za peć. Dimnjak se iznad krovne ravni završava prefabrikovanom dimnjačkom kapom. Elementi za izradu dimnjaka su domaće proizvodnje. Oko objekta rade se trotoari širine 80cm d=10cm, od nabijenog betona.

Montažerski radovi

Zidni elementi se rade u radionici prema projektu i isporučuju na gradilište. Elementi se rade u modularnim dimenzijama, i oni su spoljni ili unutrašnji. Konstrukcija elementa je drveni ram d=80mm (ili druge prema potrebama kupca) koji se obostrano oblaže i OSB pločama d=9mm. Između obloga, u drveni ram se kod spoljnih elemenata postavlja mineralna vuna d=80mm, SF 39 i PVC folija, a kod unutrašnjih mineralna vuna d=50 mm. Posle montaže objekta, vrši se oblaganje fasadnih zidova “Izoterm” oblogom d=100 mm. Unutrašnji zidovi se oblažu gips – karton pločama d=9,5 mm.

Elementi za sanitarne prostorije i delove kuhinje se oblažu vodootpornim gips – karton pločama d=12,5 mm. Uz finalne unutrašnje obloge isporučuje se ispunjač i traka za obradu spojeva.

Montaža elemenata i spajanje u jednu celinu se vrši pomoću drvenih temeljača, venčanica i lajsni koje se ubacuju u prethodno urađene žljebove. Temeljače se prethodno premazuju bitulitom i ankerišu za soklene zidove. Prilikom izrade elemenata se vrši ugrađivanje samogasivih gibljivih creva. Zbog sprečavanja linijskih hladnih mostova unutrašnji panoi do visine od 25cm od temeljače se ispunjaju vunom u celoj debljini između obloga.

Ostali građevinski radovi

Preko podne hidroizolacije prizemlja, postavlja se toplotna izolacija poda od ploča ekstrudiranog polistirena ili tvrdopresovane mineralne vune, d=5cm i PVC folija. Preko folije radi se proarmirani cementni estrih d=6cm, koji služi kao podloga za podove od parketa i keramike. Kod podova od keramike estrih se radi istovremeno sa postavljanjem keramičkih pločica.

Krovni elementi

Krovna konstrukcija se radi od rešetkastih krovnih nosača – Binderi. Krovni nosači se rade od prosušene čamove građe II/III klase, u svemu prema statičkom proračunu. Montaža nosača se vrši preko zidne konstrukcije na modularnom rastojanju i ankerišu pomoću odgovarajućih metalnih profila. Krovni nosači se međusobno povezuju daščanom vezom d=24mm i OSB tablama d=15mm u krovnim ravnima, i vertikalnim spregovima. tako da se postiže prostorna stabilnost krova i objekta. Preko daščane oplate vrši se postavljanje krovnog folije, podužnih i poprečnih letvi 24/48 mm tako da se dobija provetravanje ispod krovnog pokrivača. Pokrivanje krova se vrši falcovanim crepom, pri čemu se vodi računa da u drugom redu ispod slemena se ostavi dovoljan broj crepova za ventilaciju krova, a najmanje po jedan ventilacioni crep na 10m2 krovne ravni. Venci krova se opšivaju čamovom rendisanom daskom d=22mm a strehe OSB pločama, izoterm oblogom i završnom fasadom.

 

Međuspratna konstrukcija – Sendvič ploča

Dimenzije i razmak konstruktivnih greda zavisi o statičkom proračunu. Prostor između greda se ispunja mineralnom vunom 150 mm. Sa donje strane greda (plafon prizemlja) se postavlja drveni roštilj za gips sa parnom branom preko kojeg se ugrađuju gips table 12.5mm. Preko greda međuspratne konstrukcije (pod sprata) se ugrađuju OSB table 22mm. Preko kojih se može raditi podna košuljica sa pojačanom toplotnom izolacijom od stirodura ratličitih dimenzija… Međuspratna konstrukcija (noseće grede se rade u dimenzijama 50/190 mm, a na mestima gde je potrebno ojačanje rade se lamelirane grede 90/190mm.

 

Unutrašnja završna obrada zidova i plafona

Platonska konstrukcija se sastoji od roštilja, izolacije, parne brane i plafonske obloge. Ispod donjih pojaseva krovnih nosača postavlja se roštilj od CD-UD pocinkovanih profila na visilicama kojima se pravi distanca od 8cm u odnosu na donju ravan krovnih rešetki, preko koga se sa donje strane postavlja parna brana i plafonska obloga od gips-karton ploča. Preko roštilja i plafonske obloge između pojaseva krovnih nosača postavlja se toplotna izolacija od mineralne vune 100mm. Roštilj i plafonska obloga se vezuju odgovarajućim holšrafima. Uz plafonsku oblogu isporučuje se ispunjač i trake za obradu spojeva.

Spoljna obrada zidova sa izolacijom

Obrada spoljnih površina od izoterma vrši se plastičnim zaribanim malterom. Sve spoljne površine od drveta se boje sadolinom u dva premaza. Sokleni zidovi iznad kote trotoara se obrađuju ekstrudiranim polistirenom d=2cm na način da se polistiren lepi i obrađuje građevinskim lepkom a kao završna obrada nanosi se teraplast.

Izbor tonova za obradu svih površina se ugovara pre otpreme potrebnih materijala na gradilište.

 

Ostali elementi

Svi stubovi, podvlake se rade od kvalitetne, rendisane lemlirane čamove građe u svemu prema projektu.

 

Spoljna fasadna stolarija

Spoljna fasadna stolarija se radi od PVC profila sa aluminijumskim roletnama i komarnicima, u svemu prema projektu. Izbor i dimenzionisanje otvora je izvršen prema zahtevima prostorije u sklopu kojih se ugrađuje. Prozori i vrata se ugrađuju na gradilištu posle montaže, odnosno pokrivanja objekta. Prozori i balkonska vrata su jednostruki, jednodelni – ekranski. Prozori i balkonska vrata se otvaraju oko obe osovine pomoću okretno nagibnog okova. Ulazna vrata su jednokrilna bez nadsvetla, sa podelom u kombinaciji tablica i staklenih površina.

Ulazna vrata su obezbeđena sigurnosnom bravom – sa uloškom, a ostala vrata običnim bravama.

Unutrašnja stolarija

Unutrašnja stolarija – sobna vrata su izrađena od drvenih ramova i duplo šperovanih plotni, lakirana i bajcovana po želji kupca. Unutrašnja jednokrilna vrata su duplošperovana, puna ili zastakljena.

GRAĐEVINSKA Limarija

Na objektu se ugrađuju oluci standardnog preseka sa odgovarajućim brojem odvodnih cevi. Oluci se rade od lima d=0,55mm u boji koju odabere kupac. Opšivanje krovne kaskade, dimnjaka, kalkanskih venaca (veterlajsne) i solbanaka.

Podovi

U dnevnom boravku i predsoblju radi se pod laminat d=8mm sa postavljanjem ugaonih lajsni. Laminat se postavlja preko cementnog estriha i filca za laminat. U ostalim prostorijama se radi pod od glaziranih keramičkih pločica sa fugovanjem. Na ulazu pod se radi od neglaziranih keramičkih pločica.

Instalaterski radovi

 

Elektroinstalaterski radovi

Napon na koji se priključuje objekat treba da je 0,4 kV, maksinalna snaga 11,04 kW.  Sve Elektroinstalacije jake i slabe struje. Kablovi se provlače kroz samogasive bulžire koji su bez halogena. U objektima se ugradjuju spratne table sa zaštitnim sklopkama i automatskim osiguračima. Ujedno se vrši razvod PTT i TV kolekcionih kablova i instalacija.

Vodoinstalaterski radovi

 

Instalaciju vodovoda i kanalizacije se projektuje i izvodi prema važećim propisima i standardima.

Unutrašnji razvod vodovoda izvesti polipropilenskim NP 10 cevima za snabdevanje toplom i hladnom vodom.

U kupatilu su predviđeni sleđeći sanitarni uređaji:

  • jedna WC-e šolja sa niskomontažnim vodokotlićem za ispiranje.

  • jedan umivaonik sa jednoručnom stojećom baterijom sa 2 EK ventila.

  • jednu tuš kabinu sa jednoručnom zidnom tuš baterijom, pratećom galanterijom (držač toalet papira, držač sapuna, ogledalo sa keramičkim etažerom i držač peškira).

  • jedan električni bojler od 80L.

  • jedan priključak za veš mašinu.

U kuhinji se izvodi priključak za jednoručnu stojeću bateriju sa 2 EK ventila i odvod za sudoperu.

 

Kanalizacionu mrežu u objektu izvesti PVC cevima odgovarajućeg preseka i na način koji je predviđen propisima.

Napomena:
Svaka izmena dogovorenog projekta koja utiče na konstrukciju objekta može se izvršiti samo u saglasnosti sa izvođačem.

Dimenzije i vrste toplotnih izolacija u sklopovima fasadnih zidova, plafona, poda, kao i vrste fasadne stolarije i način zastakljivanja se definiše na osnovu proračuna i Elaboratu energetske efikasnosti i ovde su dati iskustveno.

WordPress Video Lightbox