SISTEMI GRADNJE

Proizvodni program firme Monting Home doo predlaže gradnju sledećih tipova sistema gradnje:

 

1. Visoki Standard

2. Euro standard

3. Mega Standard

 

Montažni objekti u osnovi zidova imaju nosivu drvenu konstrukciju sa ispunom od mineralne vune i parnom branom. Obostrano zatvorenu sa pločastim OSB oblogama preko kojih se sa spoljne strane radi termo fasada a sa unutrašnje strane još jedna gips pločasta obloga. Sve to osigurava bolju zvučnu i toplotnu izolaciju. Širina drvene konstrukcije, mineralne vune i vrste pločaste obloge zavise u odabiru sistema gradnje. Više toplotne izolacije osigurava veću energetsku efikasnost i manji koeficijent prolaska toplote. 

Sistem gradnje Montažne kuće i nivo izrade bira investitor:

 

MontingHome – VISOKI STANDARD

Tehnički Opis

  1.Konstrukcioni zid

 • Gips ploča – 12,5 mm
 • Pvc folija – 0,2 mm
 • Osb ploča – 9 mm
 • Ramovska konstrukcija – 100 mm (mineralna vuna 100 mm)
 • Osb ploča – 9 mm

  2. Izolacioni Sloj

 • Lepak za stiropor – 4 mm
 • Fasadni stiropor – 100 mm
 • Pvc mrežica – 0,4 mm
 • Lepak za siropor – 4 mm
 • Završna akrilna fasada – 2 mm

  1+2 = 241,1mm

Galerija:

MontingHome – EURO STANDARD

Tehnički Opis

  1. Konstrukcioni zid

 • Gips ploča – 12,5 mm
 • Wurtrh folija – 0,2 mm
 • Osb ploča – 9 mm
 • Ramovska konstrukcija – 120 mm (mineralna vuna 120mm)
 • Osb ploča – 9 mm

  2. Izolacioni Sloj

 • Lepak za stiropor – 4 mm
 • Fasadni stiropor – 150 mm
 • Pvc mrežica – 0,4 mm
 • Lepak za siropor – 4 mm
 • Završna akrilna fasada – 2 mm

  1+2= 311,1mm

Galerija:

MontingHome – MEGA STANDARD

Tehnički Opis:

1. Instalacioni Zid

 • Gips ploča – 12,5 mm
 • Drveni roštilj za gips – 40 mm

2. Konstrukcioni zid

 • Wurtrh folija – 0,2 mm
 • Osb ploča – 9 mm
 • Ramovska konstrukcija – 140 mm (mineralna vuna 140)
 • Osb ploča – 9 mm

3. Izolacioni Sloj

 • Lepak za stiropor – 4 mm
 • Fasadni stiropor – 100 mm
 • Pvc mrežica – 0,4 mm
 • Lepak za siropor – 4 mm
 • Završna akrilna fasada – 0,2 mm

  1+2+3= 319,3mm

Galerija:

WordPress Video Lightbox